Gips Gips
Ja
  • Ren og tørr gips
  • Gips belagt med strie, tapet og maling

 

Nei
  • Andre avfallstyper enn gips
  • Vått gipsavfall
  • Gips med fliser

Kroker, skruer og spiker kan sitte på gipsen. Gipsen MÅ være tørr.

Gips kan gjenvinnes uendelig mange ganger. Papir, strie og andre urenheter i gipsen blir fjernet maskinelt. Gipskjernen blir knust til pulver som selges som råstoff til produksjon av nye gipsplater.

Dersom gips blir blandet med annet avfall, kommer en ekstra avgift på kr 1,50 pr kg på hele leveransen. Grunnen er at dette fører til økt svovelutslipp fra forbrenningsanlegget, med påfølgende gebyr fra myndighetene.

Bedrifter betaler en kilospris for levering av gips.