Papir Til Makulering 300X300 Papir til sikkerhetsmakulering
Ja
  • Kontorpapir
  • Brosjyrer
  • Alle dokumenter som man ønsker skal destrueres på en sikker måte.
Nei
  • Ringpermer med innhold
  • Plastmapper

Innholdet i beholderen må være løse ark. Dersom arkene leveres i en ringperm, så betaler man en ekstra kostnad pr kilo for manuell sortering av innholdet.

Papiret makuleres gjennom kverning og resirkuleres til blant annet tørke- og toalettpapir.