Papp 300X300 Papp og kartong
Ja
  • Bølgepapp
  • Massiv kartong
  • Pappemballasje og pappesker
  • Papirsekker
Nei
  • Drikkekartong
  • Engangstallerkener og drikkebeger
  • Papir
  • Vokset eller plastbelagt papp