Smittefarlig Avfall Smittefarlig avfall
Ja
  • Alt avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste som kan klassifiseres som risiko- og smittefarlig avfall
    • Sekret og puss fra bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier o.l.
    • Vevsbiter, organer, blod, blodprodukter og blodige bandasjer.
    • Stikkende og skjærende avfall

 

 

Nei
  • Medisinavfall
  • Animalsk avfall som dyrekadaver, slakteavfall o.l.
  • Må ikke være blandet med andre avfallstyper

Oppsamling i godkjente gule beholdere (30 eller 50 liter) som er støtsikre, fukttette og med godkjente lokk. Det er egne kanylebokser til stikkende og skjærende avfall. Vi henter smittefarlig avfall hos kunde den første mandagen hver måned. Avfallet transporteres til forbrenningsanlegget til Hallingdal Renovasjon i Kleivi.

Bedrifter betaler for henting og behandling av avfallet.