Betong 1 Betong med armering
Ja
  • Betong med armering. Både knust og større enheter.
  • Kan inneholde varmekabler, medfører ekstra kostnader pga.sortering
Nei
  • Gulvbelegg
  • Jord
  • Trevirke
  • Forurenset betong