Gips Gips
Ja
 • Ren, tørr gips
 • Gipsplater med
  -maling
  -tapet
  -fliser
  -spiker
  -skruer
 • Gipsformer
 • Gipsbaserte takflise
 • Gips i poser
Nei
 • Asbest
 • Vått gipsavfall
 • Treverk
 • Hardplast
 • Metallbeslag/lister
 • Steinull
 • Glassvatt
 • Fugeskum
 • Isopor
 • Fibergips

Visste du at gipskjernen blir knust til pulver som selges som råstoff til produksjon av nye gipsplater ?

Det er derfor viktig at gipsen er ren og tørr når den leveres.