Gips Gips
Ja
  • Ren, tørr gips
  • Gips belagt som strie, tapet og maling
  • Kroker, skruer, spiker kan sitte på gipsen.
Nei
  • Andre avfallstyper enn gips
  • Vått gipsavfall
  • Organiske materiale

Visste du at gipskjernen blir knust til pulver som selges som råstoff til produksjon av nye gipsplater ?

Det er derfor viktig at gipsen er ren og tørr når den leveres.