Glassemballasje Glass- og metallemballasje
Ja
 • Glassemballasje og metallemballasje, tom og ren
 • Aluminiumsemballasje
 • Aluminiumsfolie
 • Drikkebokser uten pant
 • Flasker uten pant
 • Hermetikkbokser
 • Metallkorker
 • Metallokk
 • Metalltuber
 • Telyshylser
Nei
 • Annet avfall enn glass- og metallemballasje
 • Engangsgrill
 • Glass- og metallemballasje som måler mer enn 160 mm
 • Ildfast glass, ildfast form til ovn
 • Keramikk
 • Kjøkkenglass
 • Krystallglass
 • Pantebokser
 • Panteflasker
 • Porselen
 • Pynteting av glass
 • Ruteglass

Metallemballasje er all emballasje for mat- og drikke (unntatt drikkebokser med pant), som er laget av metall.

Innsamlet glass og metallemballasje ender på et sorteringsanlegg. Etter at uønsket materiale er sortert ut selges aluminium og stål som råvarer på verdensmarkedet. Det blir til alle mulige produkter. Aluminium kan for eksempel bli til aluminiumsfolie, makrell i tomat-bokser og sykler. Stål kan gjenvinnes til bruk i blant annet stålkonstruksjoner i bygg, verktøy, spiker og skruer.