Hageavfall 300X300 Hageavfall
Ja
 • Blomster
 • Busker
 • Greiner
 • Gress
 • Løv
 • Planteavfall
 • Røtter (uten jord og stein)
Nei
 • Farlig avfall
 • Planter som ikke er lov i Norge (importerte, solgte og plantet, svartelistet planter)
  Se: «Forskrift om fremmede organismer»
 • Gateoppsop
 • Jord
 • Papir
 • Plastposer
 • Plastsekker
 • Papp
 • Stein
 • Trevirke