Imregnert Trevirke Impregnert trevirke
Ja
  • Impregnert trevirke som; terrassebord, rekkverk og gjerdestolper
  • Kreosot-impregnert 
  • CCA-impregnert
  • CU-impregnert

NB! Må sorteres ut som egen fraksjon.

Nei
  • Trevirke som ikke er impregnert
  • Sponplater
  • Asfaltplater
  • Finer
  • Metallbeslag
  • Bolter

Impregnert trevirke er farlig avfall, men det kreves ikke deklarasjon.

Må sorteres ut fra trevirke og leveres for seg selv.

Trykkimpregnert trevirke må ikke brukes som ved. Det avgir miljøfarlige gasser, og asken er svært giftig.