Imregnert Trevirke Impregnert trevirke
Ja
  • CCA-impregnert trevirke
  • Cu-impregnert trevirke
  • Kreosot-impregnert trevirke

NB! Må sorteres ut som egen fraksjon.

Nei
  • Ikke-impregnert trevirke
  • Asfaltplater
  • Bolter
  • Finèr
  • Gips
  • Metallbeslag
  • Sponplater

Impregnert trevirke er farlig avfall, men det kreves ikke deklarasjon.

Må sorteres ut fra trevirke og leveres for seg selv.

Trykkimpregnert trevirke må ikke brukes som ved. Det avgir miljøfarlige gasser, og asken er svært giftig.