Metall 1 Metall og jern
Ja
  • Aluminium
  • Stål
  • Jern
  • Kobber
  • Stålbånd
  • Tomme og tørre malingsbokser, kan ikke inneholde produktrester
  • Rustfrie og syrefaste materialer
Nei
  • Produktrester