Papir Til Makulering 300X300 Papir til sikkerhetsmakulering
Ja
  • Kontorpapir
  • Brosjyrer
  • Alle dokumenter som man ønsker skal destrueres på en sikker måte og som ivaretar GDPR. 
Nei
  • Makulert papir fra makuleringsmaskin (skal i restavfall pga. ødelagte fibre i papiret) 
  • Ringerpermer med innhold
  • Plastmapper 

Innholdet i beholdere må være løse ark. Dersom arkene leveres i en ringperm, så betaler man en ekstra kostnad pr.kilo for manuell sortering av innholdet. 

Papiret makuleres gjennom kverning og resirkuleres til blant annet tørke -og toalettpapir.