Papp 300X300 Papp
Ja
 • Tørr og ren papp
 • Brunt papir
 • Bølgepapp
 • Kartong
 • Massiv papp
 • Matvarekartong
 • Pizzakartong o.l.
Nei
 • Eggekartonger
 • Isopor
 • Papir
 • Plast/bobleplast
 • Tilgriset eller våt papp
 • Treull
 • Farlig avfall 

VISSTE DU AT?

...vi har drevet innsamling og gjenvinning av brukt papp i Norge siden begynnelsen av 1930-tallet?