Betong 1 Rene masser
Ja
  • Leca
  • Mur
  • Herdet betong
  • Skifer
  • Murstein
  • Jord
  • Stein 
Nei
  • Betongstein fra tak
  • Sotbelagt Leca og murstein
  • Gips

Farlig avfall - Poser med sement/mørtel