Brennbar Rest (1) Restavfall til forbrenning
Ja
 • Avfall til forbrenning er det avfallet som er igjen etter de rene, gjenvinnbare fraksjonene er sortert ut.
Nei
 • Farlig avfall
 • Eksplosive
 • Smittefarlig avfall
 • EE-avfall
 • Metall
 • Gips
 • Isolasjon
 • Stein, Leca og tegl
 • Store enheter
 • Bygningsavfall

VISSTE DU AT?

...en kilo restavfall gir nok energi til å kjøre to panelovner på full guffe i en time.