Smittefarlig Avfall Smittefarlig avfall
Ja
  • Alt avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste som kan klassifiseres som risiko- og smittefarlig avfall
    • Sekret og puss fra bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier o.l.
    • Vevsbiter, organer, blod, blodprodukter og blodige bandasjer.
    • Stikkende og skjærende avfall
Nei
  • Medisinavfall
  • Animalsk avfall som dyrekadaver, slakteavfall o.l.
  • Må ikke være blandet med andre avfallstyper

Oppsamling i godkjente gule beholdere som er støtsikre, fukttette og med godkjente lokk. Det er egne kanylebokser til stikkende og skjærende avfall. Vi henter smittefarlig avfall hos kunde første tirsdag og onsdag hver måned (kan forekomme endringer) Avfallet transporteres til forbrenningsanlegget til Hallingdal Renovasjon i Kleivi.
Det er viktig med gode rutiner og at avfallsprodusent følger de lover og regler som gjelder, slik at denne type avfall ikke havner i restavfallet.

Bedrifter betaler for henting og behandling av avfallet.