1141 Rent Trevirke Ubehandlet Trevirke , rent (ubehandlet)
Ja
  • Ubehandlet trevirke, paller, panel ikke malt
  • Spiker, skruer og mindre beslag kan følge med.
Nei
  • Større stål- og metallgjenstander
  • Farlig avfall (maling, batterier, spraybokser, oljefilter, rengjøringsmidler o.l.)
  • Impregnert trevirke
  • Isolerglassruter med PCB eller klorparafiner
  • Glass, sand, stein og jord, isolasjon, (som ødelegger forbrenningsovnene)
  • Finer og sponplater