Informasjon i forbindelse med corona-viruset

I en krevende tid bidrar også Retura Val-Hall og våre eiere.Vi er likevel avhengige av at våre kunder også legger forholdene til rette for å redusere smitterisiko.

Vi henstiller derfor til alle våre kunder som har avfall inne (dunker, sekker, bunter med mer) om å sette dette ut på hentedato slik at renovatør ikke trenger å gå inn til kunden.

Kunder med egne avfalls rom der renovatør ikke kommer i kontakt med ansatte/kunder trenger ikke å sette dette avfallet ut.
Spesielt er det viktig at institusjoner med risikoutsatte grupper legger forholdene til rette for våre sjåfører, slik at minst mulig kontakt er nødvendig. Dette like mye for at sjåfører ikke skal spre smitte til en utsatt gruppe.
Ved evt. spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Inntil videre går avfallshenting som normalt, men endringer og prioriteringer kan innføres på kort varsel. De lokale avfallsmottakene/miljøstasjonene er fortsatt åpne, men vi ber om at dere vurderer om levering av avfall kan utsettes for en periode. Det er innført tiltak for å beskytte ansatte og bidra til å forhindre smittespredning, spesielt med tanke på å unngå kontaktpunkter mellom mennesker.

Åpningstider kan endres på kort varsel. Vi vil forsøke å holde alle våre kunder fortløpende oppdatert.