Bilde 29.01.2018, 14 19 15

Hjelp oss å hente avfallet ditt!

Vi strekker oss langt for å tømme avfallet til din bedrift, men vi er avhengig av din hjelp. Vinteren kan være krevende ift både snømengder og skiftende temperaturer. 

En container dekt med snø, vil ved tømming ta med seg snøen inn i komprimatorbil og inkludere snøen i vekta av avfallet. Restavfallet blir dermed dyrere for deg som kunde, samt at snøen vil fylle bilen og redusere kapasitet på resten av ruta. Container må også måkes rundt på alle kanter slik at ikke snøen faller inn mot midten når den løftes på bilen. Da blir underlaget ujevnt og ved nedsetting, så blir container skeiv. Da vil det oppstå vanskeligheter ifm tømming neste gang. Dersom det skulle bli mildt, så setter renovatørene stor pris på at det er grusa godt både på veien og rundt avfallsutstyret.