Valdres
61 36 44 20
Hallingdal/ Krødsherad
32 08 44 70

Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling / Brundtlandkommisjonen 1987