Her finner du oss

Vi i Retura Val-Hall har avdelingskontorer i Hallingdal og Valdres. I begge dalfører er det avfallsmottak som alle private og næringskunder kan bruke. Våre kontorer, samt hovedanleggene til Hallingdal Renovasjon og Valdres Kommunale Renovasjon er merket på kartet under.