20160811 074431

Basiskarakterisering av avfall som skal sluttbehandles på deponi

Avfall som ikke kan brukes på nytt, materialgjenvinnes eller energigjenvinnes, skal deponeres slik at miljøet ivaretas og avfall ikke er til skade for miljø og helse.

Det er avfallsprodusentens plikt å gjennomføre basiskarakteriseringen. Dette skal ikke overlates til transportør av avfallet. Vi i Retura Val-Hall bistår med hjelp til dette, ta gjerne kontakt på telefon 61 36 44 20.

Dette er avfall som går til deponi (Valdres) :

 •  Bilruter
 •  Blandet glass
 •  Gips
 •  Glassfiber/kompositt
 •  Hardplast, annen
 •  Isolasjonsplater og PUR-skum
 •  Isopor
 •  Lett forurensende masser
 •  Mineralull (isolasjon)
 •  Keramikk og porselen 

  Før avfall leveres til deponi det, i følge Avfallsforskriftens §9-11, foreligge basiskarakterisering.


Avfallsforskriften definerer krav til at deponiene bare mottar de avfallstypene som er tillatt å deponere ifølge forskriften og deponiets utslippstillatelse. Dette skal sikres på to måter:

1. Avfallsprodusenten går gjennom og basiskarakteriserer avfallet sitt før det leveres til deponi.

2. Deponiet gjennomfører mottakskontroll, der det sjekkes at avfallet er slik som dokumentasjonen fra basiskarakteriseringen beskriver.

Forskriften gir generelle regler for hvilke typer avfall som kan deponeres. Noen deponier kan ha strengere begrensninger enn hva forskriften beskriver.

Avfallsforskriften kan lastes ned her