Landingsside Foto Catrine Dokken

Om oss

RETURA Val-Hall AS ble stiftet i 2004 med formålet å tilby miljøvennlige avfallsløsninger til næringslivet i alle kommunene i Valdres og Hallingdal, samt Krødsherad. i juli 2022 utvidet vi og inkluderte bedrifter i Sigdal også. Selskapet ble opprettet som et aksjeselskap under Valdres Kommunale Renovasjon IKS og Hallingdal Renovasjon IKS der disse to renovasjonsselskapene er likestilte eiere med 50 % eierskap hver. Vi har kontorer i Valdres Næringshage på Fagernes, samt på Torpomoen i Hallingdal. Per i dag har vi 9 ansatte fordelt på 8,2 årsverk.

Gjennom samhandling med både kunder, leverandører og samarbeidspartner skal vi forbedre lønnsomheten til kundene våre, og sørge for å skreddersy de beste totale løsningene. Næringslivet har behov for helhetlige, effektive og miljøriktige avfallsløsninger. Vår styrke ligger i en sterk lokal forankring og detaljkunnskap, samt dedikerte og kunnskapsrike medarbeidere.

Vi tilbyr;

  • innsamling av alle typer avfall
  • utleie av hjulbeholdere, containere, komprimatorer og emballasjepresser
  • transport
  • rådgivning, rapportering, statistikk, dokumentasjon, godkjent avfallsbehandling, sikkerhetsmakulering, smittefarlig avfall, samt deklarering av farlig avfall
  • konsulentbistand og rådgivning for bedrifter som ønsker å bli godkjent miljøfyrtårnbedrift