Subpage

Rådgivning

Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som stadig krever mer spesialkunnskap. Vi i Retura Val-Hall kombinerer høy avfallskompetanse med god lokalkunnskap. Dette sikrer våre kunder de mest miljøriktige, økonomiske og praktiske avfallsløsningene. 

Vi er behjelpelige med kartlegging av avfallet og vi vet hvilke løsninger som er riktige for din bedrift. Verdien av smart avfallshåndtering kan være stor, man sparer både tid, plass og penger. For de fleste er også vissheten om at virksomhetens avfallsløsning tar hensyn til miljøet og tilfredsstiller myndighetenes krav av stor betydning. 

Vi legger store ressurser i intern kompetanseutvikling og er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøledelsesstandarden ISO 14001. I tillegg er vi godkjent miljøfyrtårnbedrift.