20160811 074431

Valdres Kommunale Renovasjon

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) er et interkommunalt selskap med totalansvar for innsamling av avfall og slam i kommunene Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre.

Hovedanlegget til VKR ligger i Rebneskogen, 9 km nord for Fagernes, mot Øystre Slidre. Anlegget er på 600 mål og har en stor sorteringshall, 4 telt på til sammen 850 m2, slamplate for slambehandling, fyringssentral, verksteder og vaskehall. Her ligger også et deponi for inert avfall (ikke-nedbrytbart). I tillegg har VKR 8 miljøstasjoner plassert rundt i de seks Valdres kommunene.

Retura Val-Hall eies av VKR og Hallingdal Renovasjon. Næringsdrivende som har avtale med oss kan selv levere mindre mengder avfall på miljøstasjonene. Større mengder må leveres til hovedanlegget i Rebneskogen.

Les mer om VKR her