Hallingdal Renovasjon

Hallingdal Renovasjon

Hallingdal Renovasjon IKS har som formål å drive innsamling og håndtering av husstandsavfall, næringsavfall og slam. Selskapet driver også med produksjon og salg av energi basert på forbrenning av avfall og andre fornybare ressurser. Hallingdal Renovasjon sørger for helhetlig og god renovasjon i kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes, Flå og Krødsherad.

Hovedanlegget med avfallsforbrenningsanlegg ligger i Kleivi Næringspark, på kommunegrensen mellom Ål og Hol. Her er også selskapets administrasjon, sorteringsanlegg og mottak for ee-avfall og farlig avfall. I tillegg har selskapet deponi for inert avfall på Breie i Kleivi, slammottak på Hagaskogen (Torpo) og lokale avfallsmottak i hver kommune.

Retura Val-Hall eies av Hallingdal Renovasjon og Valdres Kommunale Renovasjon. Næringsdrivende som har avtale med oss kan selv levere mindre mengder avfall til Hallingdal Renovasjon IKS sine avfallsmottak. Større mengder må leveres til hovedanlegget i Kleivi. Større mengder kvist og hageavfall leveres primært til slamkomposteringsanlegget på Torpo i Ål.

Les mer om Hallingdal Renovasjon her