FN's Bærekraftsmål Og Retura (1)

Retura Val-Hall og FN's bærekraftsmål

FN's bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Retura Norge har definert hvilke bærekraftsmål Retura- gruppen skal jobbe innenfor. Retura Val-Hall har med utgangspunkt i dette sett på sine egne eksisterende målsettinger og plassert målsettingene i forhold til FN’n bærekraftsmål.

 

MÅLSETTINGER OG TILTAK FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING i RETURA VAL-HALL

  

 

Økonomisk levedyktighet for å trygge og bevare arbeidsplasser i RVH
- Styre etter budsjett
- Måle utviklingen med omsetning – resultat – markedsandeler
- Positiv resultat hvert år
- Sterk likviditet og soliditet

Jobbkvalitet i RVH
- Trivsel på jobben – fokus på trivselstiltak
- Årlig medarbeidersamtale for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.
- Deltakelse på kurs for å heve kompetansen og motivasjonen
- Gode betingelser og ryddige arbeidsforhold, oppdatert stillingsinstruks og skriftlig arbeidsavtale.
- Gjennomføre vernerunde hvert andre år og sørge for at alle ansatte har godkjent verneutstyr tilgjengelig til enhver tid.

Konkurransedyktighet i Valdres, Hallingdal og Krødsherad
- Benytte en dynamisk SWOT som et retningsgivende dokument – overvåke lover, forskrifter, markedsmuligheter, konkurrenter, samarbeidspartnere m.m.
- Fokus på å gi kundene det de vil ha: sorteringsløsning, leie av utstyr, rådgivning, statistikker, håndtering av spesial avfall

 

Bevare natur, kultur og miljø
- Opprettholde og styre etter miljøsertifiseringene miljøfyrtårn, ISO 9001 og ISO 14001.
- Tilby konsulentbistand til bedrifter og kommuner som ønsker å bli miljøfyrtårnsertifisert.
- Ta oppgaven med opplæring i samfunnsansvar både internt og eksternt.
- Engasjere oss i nærmiljøet – vi er sponsor på mange arrangement.

 

 


Avfallshåndtering kunder
- Informere våre kunder godt i forkant av bestilling av avfallsløsning for å unngå feilsortering.
- Sørge for at nettsiden vår til enhver tid har en detaljert og tydelig sorteringsguide slik at kunder kan finne nyttig og riktig informasjon.
- Sikre at alle ansatte til en hver tid har nødvendig kurs og opplæring i rådgivning av håndtering av spesialavfall (farlig avfall, smittefarlig avfall)
- Optimalisere tømmefrekvens og tilpasse utstyr for å hjelpe kunde.
- Målsetting om å øke sorteringsgraden til våre kunder – få kundene til å prioritere kildesortering og redusere restavfallet.
- Sette krav til sortering på arrangement som vi sponser.

Avfallshåndtering internt
- Kildesortering på begge avdelinger – føre statistikk over mengde
- Målsetting om en kildesorteringsprosent på over 85 %.

Innkjøp
- Vi foretrekker å handle lokalt og hos miljøsertifiserte bedrifter.
- Vår innkjøpsveileder skal følges og alle nyanskaffelser skal være behovsprøvd.
- Målsetting om å øke antall miljømerkede leverandører med 1 pr år.

 

 

Miljøvennlig transport internt
- Prioritere samkjøring, samt flere ærend på samme tur
- Ta buss eller tog når det er mulig

Totalleverandør av avfallsløsninger
- Tilby gode, lett tilgjengelige og miljøvennlige avfallsløsninger som hindrer at kunder begår miljøkriminalitet og avfall kommer på avveie.

 

Oppnå våre egne og kunders miljømål
- Hjelpe våre kunder til å nå sine målsettinger om økt sorteringsgrad og redusert restavfallsmengde.
- Kontakte og følge opp kunder i salgsprosessen, for å justere tømmefrekvens og tilpasse utstyr.
- Tilby gode statistikker til våre kunder som viser avfallsmengde- og type, sorteringsgrad og utvikling.

Kundetilfredshet
- Fokus på kundetilfredshet – alle eposter og telefoner skal besvares hver dag.
- Vi skal overvåke og registrere antall kreditnotaer som en indikator på kundetilfredshet. Feil skal oppdages av oss før kunde gjør det (fakturakontroll).