Sorteringsguide Hallingdal, Krødsherad og Sigdal

Ja
 • Matavfall inkludert teposer og kaffefilter
 • Porselen, keramikk og drikkeglass
 • Ildfast glass
 • Speil
 • Gavepapir
 • Brukt kjøkkenpapir, servietter, plastikkbestikk, papptallerkener og kopper
Nei
 • Farlig avfall (batterier, maling, lim, lakk, lysstoffrør, lyspærer m.m.)
 • EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall m.m.)
 • Eksplosiver
 • Smittefarlig avfall
 • Metall
 • Gips
 • Isolasjon
 • Stein, leca og tegl
 • Bygningsavfall

 

Restavfallet er det avfallet som er igjen etter de rene fraksjonene (avfallstypene) er sortert ut (papir, glass/metall, papp, plastemballasje osv.)

Restavfallet går til energigjenvinning i forbrenningsanlegget til Hallingdal Renovasjon i Kleivi, Ål kommune. Alle bedrifter betaler en kilospris for levering av restavfall.

Ja
 • Glass- og metallemballasje, tom og ren
 • Aluminiumsformer
 • Aluminiumsfolie
 • Drikkebokser uten pant
 • Flasker uten pant
 • Hermetikkbokser
 • Metallkorker
 • Metallokk
 • Metalltuber
 • Telys-hylser
Nei
 • Ildfast glass, ildfast form til ovn
 • Kjeler og steikepanner
 • Keramikk og porselen
 • Kjøkkenglass
 • Krystallglass
 • Pantebokser og panteflasker
 • Pynteting av glass
 • Vindusglass
 • Speil

 

Glass og metall går til materialgjenvinning.

Ja
 • Aviser, ukeblader og magasiner
 • Brosjyrer og reklame uten plast
 • Kontorpapir, konvolutter (også med vindu)
 • Papirposer (mel, sukker, brød og lignende)
 • Pocketbøker og tidsskrifter
 • Makulert papir
 • Kartong og småesker
 • Pizzaesker
 • Drikkekartong
 • Tørkepapir- og dorullkjerner
 • Eggekartonger
Nei
 • Restavfall
 • Brunt papir
 • Bøker med stiv perm
 • Brukt kjøkkenpapir, servietter, drikkebeger, engangstallerkener
 • Gavepapir
 • Silkepapir
 • Matavfall
 • Plastemballasje og plastfolie rundt reklame
 • Vått papir
 • Store mengde med papp

Papp, papir og drikkekartong går til materialgjenvinning.


Har du mange drikkekartonger? Alle kan delta og vinne i RETURKARTONGLOTTERIET  til Grønt Punkt Norge - privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag osv. Merk kartongene med navn og nummer og lever hos Hallingdal Renovasjon i Kleivi. Les mer her

 

Ja
 • Bølgepapp
 • Massiv kartong
 • Pappemballasje og pappesker
 • Papirsekker
Nei
 • Drikkekartong
 • Engangstallerkener og drikkebeger
 • Papir
 • Vokset eller plastbelagt papp
Ja
 • Plastflasker (uten pant)
 • Hardplast emballasje som er tom og ren
 • Plastposer og plastsekker
 • Plastfolie, krympeplast og bobleplast
 • Bokser, begre og kanner
 • Plantebrett (uten jord)
Nei
 • Landbruksplast
 • Akebrett og leker
 • Emballasje med panteordning
 • Bygningsfolie
 • Hagemøbler
 • Hageslanger
 • Rør og rørdeler
 • Takrenner
 • Brukt plastbestikk

Plasten må være ren og uten matrester. Dersom den er skitten, så vil hele sekken omklassifiseres til restavfall.

All plast går til materialgjenvinning. Fraksjonen er gratis å levere.

Ja
 • Ren plastfolie
 • Plastsekker og -poser
 • Krympeplast
 • Bobleplast

 

Nei
 • Landbruksplast
 • Kanner, flasker og beger
 • Isopor

All plast du kan "strekke".

Plasten går til materialgjenvinning. Fraksjonen er gratis å levere.

Ja
 • Kuldemøbler
  • Kjøleskap, fryser, fryseskap, kjøledisk
 • Andre store hvitevarer
  • Komfyr, oppvaskmaskin, tørketrommel, vaskemaskin,
 • Småelektronikk
  • Støvsuger, frittstående varmeovner, strykejern, kaffetrakter, brødrister, PC, skriver, mobiltelefon, barbermaskin, kamera, DVD-spillere, harddisk, prosjektor, antenner, høretelefoner, kalkulator, miksmaster, radio, modem
 • TV/monitorer
  • TV (LCD, CRT, plasma)
  • Dataskjermer
 • Elektriske musikkinstrumenter, forsterkere, mikrofoner
 • Elektriske leketøy

 

Nei
 • Lamper (alle slag)
 • Tonerkassetter fra skrivere
 • Løse ledninger
 • Rene stål- og metallgjenstander
 • Lysstoffrør, sparepærer (farlig avfall)

Gjenstander med fastmontert ledning kan leveres med ledning på.

Bedrifter som levere forbrukerelektro betaler en kilospris for EE-avfallet.

Ja
 • Små enheter
  • Håndverktøy, armaturer og belysningsutstyr, installasjonsmateriell, røykvarslere, alarmanlegg, lamper, panelovner, avstandsmåler laser, høy og lavspenningsutstyr (brytere, sikringer m.m.)
 • Store enheter
  • Elektromotorer, pumper, verktøymaskiner, kraner, vinsjer, transformatorer, aggregater, industrimaskiner, varmtvannsbereder, heiser
 • Kabler og ledninger

 

Nei
 • Lysstoffrør, lyspærer og sparepærer
 • Sentral- og industristøvsuger
 • Sikringsbokser og skap
 • Solsenger
 • Varmekjeler

Næringslelektro er alt som er fastmontert på vegg og i tak (alle lamper). Pærer og lysstoffrør skal fjernes fra lamper og armaturer, fordi dette er farlig avfall som skal deklareres før levering. Se farlig avfall for instruks.

Næringselektro er gratis å levere.

Ja
 • Bygningsmaterialer som rent og overflatebehandlet treverk
 • Små mengder metaller (spiker og beslag)
 • Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner
 • Plast
 • Isopor og isolasjon (NB: isolasjon på rør kan inneholde asbest)
 • Sanitærporselen, keramikk
 • Papp (tak-) og papir
 • Gamle møbler
Nei
 • Farlig avfall (batterier, maling, lim, lakk, spraybokser, oljefilter og lignende)
 • Gips
 • Impregnert trevirke, jernbanesviller, telefonstolper
 • Isolerglassruter med PCB eller kloparafiner
 • Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batterier)
 • Store mengder/ enheter metall (kjeler, butikkinnredning m.m.)
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Rene masser (jord, stein, tegl, takstein, fyllmasse, fliser eller betong)
 • Forurensede masser
 • Eternitt og asbestholdig avfall
 • Gulvbelegg og fliser av vinyl
 • Takfolie
 • Varmepumper og kjølerom

Container blir sortert med maskin på mottak. Dersom lasset inneholder fraksjoner som IKKE inngår i «Blandet avfall», (se over), blir det omklassifisert til avfall til sortering. Da må containeren sorteres for hånd, og får dermed en høyere pris pr kg.

Gips i containeren medfører en tilleggskostnad på kr 1,50 pr kg på hele lasset. Dette er fordi gips medfører ekstra svovelutslipp under brenning.

Ikke nedbrytbart avfall blir lagt på deponi.

Gjenvinnbart avfall blir sendt videre til materialgjenvinning.

Ja
 • Rent trevirke
  • Ubehandlet trevirke som paller og umalt panel
 • Overflatebehandlet trevirke
  • Behandla trevirke med maling, lakk og beis
 • Bord og planker
 • Finer
 • Laminerte plater
 • Parkett
 • Sponplater og stolper
 • Asfaltplater

 

Nei
 • Større stål- og metallgjenstander
 • Må være fri for tapet, sementrester o.l.
 • Farlig avfall (batterier, maling, lim, lakk, spraybokser, oljefilter m.m.)
 • Impregnert trevirke
 • Ikke Huntonit, Siporex, laminater eller brannhemmende plater
 • Isolerglassruter med PCB eller klorparafiner
 • Gammelt vindusglass
 • Sand, stein og jord
 • Isolasjon

Spiker, skuer og mindre beslag kan følge med.

Trevirket blir kvernet opp til flis og noe blir presset sammen til pellets. Dette gjøres på hovedmottaket til Hallingdal Renovasjon i Kleivi. Både flis og pellets er svært egnet som brennstoff og blir energiutnyttet.

Bedrifter betaler en kilospris for levering av trevirke.

Ja
 • Aluminium
 • Stål
 • Jern
 • Kobber
 • Tomme og tørre malingsbokser
 • Stålbånd
 • Rustfrie og syrefaste materialer
Nei
 • Produktrester

Jern og metall går til materialgjenvinning. Aluminium kan for eksempel bli til aluminiumsfolie, makrell i tomat-bokser og sykler. Stål kan gjenvinnes til bruk i blant annet stålkonstruksjoner i bygg, verktøy, spiker og skruer.

Fraksjonen er gratis å levere.

Ja
 • Ren og tørr gips
 • Gips belagt med strie, tapet og maling

 

Nei
 • Andre avfallstyper enn gips
 • Vått gipsavfall
 • Gips med fliser

Kroker, skruer og spiker kan sitte på gipsen. Gipsen MÅ være tørr.

Gips kan gjenvinnes uendelig mange ganger. Papir, strie og andre urenheter i gipsen blir fjernet maskinelt. Gipskjernen blir knust til pulver som selges som råstoff til produksjon av nye gipsplater.

Dersom gips blir blandet med annet avfall, kommer en ekstra avgift på kr 1,50 pr kg på hele leveransen. Grunnen er at dette fører til økt svovelutslipp fra forbrenningsanlegget, med påfølgende gebyr fra myndighetene.

Bedrifter betaler en kilospris for levering av gips.

Ja
 • Asbest (eternittplater, isolasjonsmateriale for rør og kjeler, kan finnes i fliser, flisskum, avrettingsmasse etc.)
 • Avfall med ftalater (tak- og golvbelegg/ vinylbelegg, tetningsmidler, lim, maling, lakk etc.)
 • Avfall med bromerte flammehemmere (EE-produkter med plast og kretskort, isolasjonsmatriale, kjøretøy, tekstiler)
 • Avfall med PCB (noe bygg og anleggsavfall som maling, fuger, murpuss, avrettingsmasse)
 • Batterier (som inneholder kvikksølv (hg) og oppladbare batterier med kadmium eller bly)
 • Bil-og båtpleiemidler
 • Bremse- og frostvæske
 • Brannslukningsapparater
 • Byggskum (fugeskum, montasjeskum)
 • Drivstoff- og fyringsolje
 • Emballasje for farlig avfall
 • Isolasjonsmaterialer med KFK/HKFK (eldre leddporter, fryse/kjølerom, isolasjon i campingbiler, under bygg, veier, tuneller o.l.)
 • Lyspærer og sparepærer (lysstoffrør)
 • Kluter med linolje og løsemidler
 • Kvikksølvtermometer
 • Maling, beis, lim og lakk
 • Maling- og lakkfjernere
 • Oljeforurenset masse
 • Plantevernmidler
 • PCB-holdige isolerglassruter (ruter produsert i Norge mellom 1965-75 og importerte ruter fram til 1980 kan ha PCB-holdig forseglingslim)
 • Rengjøringsmidler (klorin, salmiakk, møbelpolish, bilvask og avfettingsmidler)
 • Spillolje og tjæreavfall
 • Surt organisk avfall (maursyre, edikksyre, smørsyre m.m.)
 • Spraybokser (maling, hårlakk, deodoranter, bakefett, insektsdreper m.m.)
 • Trykkimpregnert trevirke (lysstolper, gjerdestolper, gjerder, terasser m.m.)
 • Tonerkassetter og blekkpatroner
 • Kreosotimpregnert trevirke (jernbanesviller og lysstolper)
 • Uorganiske baser (kaustisk soda, lut, ammoniakk, klorkalk, plumbo/ avløpsrens)
 • Uorganiske syrer (mineralsyrer, saltsyre, svovelsyre og salpetersyre)
 • White- og rødsprit o.l.

 

Nei
 • Tomme malingsspann og bokser (restavfall eller metall)

All form for levering av farlig avfall skal gå til godkjent mottak for farlig avfall. FØR levering på mottaket SKAL næringsdrivende deklarere avfallet elektronisk på:    

www.avfallsdeklarering.no

Mottaket vil nekte å ta imot avfallet dersom det ikke er deklarert på forhånd. Privatpersoner kan levere farlig avfall uten deklarasjon.

Farlig avfall er en samlebetegnelse på alt avfall som inneholder helsefarlige og miljøskadelige stoffer, og som ved uforsvarlig håndtering kan føre til alvorlig forurensning og skade naturen, dyr og mennesker.

Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp til deklareringen.

Ja
 • Alt avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste som kan klassifiseres som risiko- og smittefarlig avfall
  • Sekret og puss fra bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier o.l.
  • Vevsbiter, organer, blod, blodprodukter og blodige bandasjer.
  • Stikkende og skjærende avfall

 

 

Nei
 • Medisinavfall
 • Animalsk avfall som dyrekadaver, slakteavfall o.l.
 • Må ikke være blandet med andre avfallstyper

Oppsamling i godkjente gule beholdere (30 eller 50 liter) som er støtsikre, fukttette og med godkjente lokk. Det er egne kanylebokser til stikkende og skjærende avfall. Vi henter smittefarlig avfall hos kunde den første mandagen hver måned. Avfallet transporteres til forbrenningsanlegget til Hallingdal Renovasjon i Kleivi.

Bedrifter betaler for henting og behandling av avfallet.

Ja
 • Kontorpapir
 • Brosjyrer
 • Alle dokumenter som man ønsker skal destrueres på en sikker måte.
Nei
 • Ringpermer med innhold
 • Plastmapper

Innholdet i beholderen må være løse ark. Dersom arkene leveres i en ringperm, så betaler man en ekstra kostnad pr kilo for manuell sortering av innholdet.

Papiret makuleres gjennom kverning og resirkuleres til blant annet tørke- og toalettpapir.

 

Visste du at....

EU har bestemt at det skal innføres løsninger for utsortering av matavfall innen 2023, og for tekstiler og farlig avfall innen 2025. Dette gjelder også for Norge. Det ambisiøse målet er 65% materialgjenvinning innen 2035.

Vi gjør derfor det vi kan for å tilrettelegge for gode sorteringsløsninger i din bedrift!