HFK

Lokalt engasjement

Vi engasjerer oss i lokalsamfunnet og har mange gode samarbeidsavtaler med lag og foreninger der vi tilrettelegger for miljøvennlige avfallsløsninger på arrangement og aktiviteter.  Det er viktig for oss at samfunnsbidraget går til et formål som er forenlig med våre verdier og vårt miljøfokus, samtidig som at vi ser at bidraget skaper grobunn for frivillig innsats i lokalsamfunnet. På denne måten tar vi vårt samfunnsansvar og bidrar med ryddige og effektive løsninger som alle er tjent med.