Sorteringsguide Valdres

Ja
 • Bake-/matpapir
 • Bleier/bind
 • Makulert papir
 • Tørke-/dorullkjerner
 • Eggekartong
 • Skitten emballasje
 • Gavepapir
 • Hundeposer/kattesand
  Leker uten elektronikk/batterier
 • Støvsugerpose
  Ødelagte tekstiler,
  klær og sko
 • Isopor
 • Skitten aluminiumsfolie
 • Plast som ikke er emballasje
 • Asfaltplater/takshingel
 • Sprøytespisser i tett plastemballasje
 • Mat pakket i emballasje
Nei
 • Glass
 • Ren plastemballasje
 • Rent papir
 • Ren papp/kartong
 • Metaller
 • Lyspærer/lysstoffrør
 • Medisiner
 • EE-avfall (elektrisk/elektronisk)

FARLIG AVFALL
Spraybokser
Batterier

 

VISSTE DU AT?

...en kilo restavfall gir nok energi til å kjøre to panelovner på full guffe i en time.

Ja
 • Bygningsmaterialer som trevirke, isolasjon, fliser
 • Jern og metaller
 • Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner
 • Plast
 • Isopor
 • Papp/papir
 • Gamle møbler
Nei
 • Alle typer batterier
 • Annet farlig avfall (maling, impregnert trevirke o.l.)
 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Masser (fliser, jord, stein, takstein, betong o.l.)
 • Vinduer produsert mellom 1965 og 2005
 • Gulvbelegg som inneholder Ftalater (produsert før 2000)
 • Gips
 • Isolasjon
 • Jern og metall

 

Ja
 • Brød/kaker
 • Små dyrebein
 • Egg/eggeskall
 • Kaffegrut/kaffefilter
 • Nøtteskall
 • Teposer
 • Tørkepapir/servietter
Nei
 • Mat i emballasje
 • Plastposer
 • Bleier og bind
 • Døde dyr
 • Hundeposer og kattesand
 • Avskårne blomster
 • Potteplanter
 • Snus/røyk
Ja
 • Tom og ren glass-og metallemballasje
 • Ren aluminiumsfolie
 • Drikkebokser uten pant
 • Glassflasker
 • Små hermetikkbokser
 • Påleggstuber i metall 
 • Tomme telysholdere 
Nei
 • Skitten aluminiumsfolie
 • Aluminiumsformer
 • Hermetikkbokser fra storkjøkken som måler mer enn 160 mm
 • Keramikk
 • Porselen
 • Glass eller metall som ikke er emballasje
 • Spiker/skruer
 • Pantebokser/panteflasker
 • Ildfast glass
 • Kjøkkenglass
 • Krystall
 • Lyspærer/lysstoffrør
 • Speilglass
 • Vindusglass
 • Spraybokser 

Metallemballasje er all emballasje for mat- og drikke (unntatt drikkebokser med pant), som er laget av metall.

Innsamlet glass og metallemballasje ender på et sorteringsanlegg. Etter at uønsket materiale er sortert ut selges aluminium og stål som råvarer på verdensmarkedet. Det blir til alle mulige produkter. Aluminium kan for eksempel bli til aluminiumsfolie, makrell i tomat-bokser og sykler. Stål kan gjenvinnes til bruk i blant annet stålkonstruksjoner i bygg, verktøy, spiker og skruer.

Ja
 • Rent papir
 • Aviser
 • Brosjyrer/ reklame
 • Kataloger
 • Kontorpapir
 • Konvolutter
 • Pocketbøker
 • Tidsskrifter
 • Ukeblader
Nei
 • Makulert papir
 • Skittent papir
 • Tørkepapir
 • Brunt papir
 • Plastposer
 • Bake-/matpapir
 • Bøker med stiv perm
 • Tørke- og do-rullkjerner
 • Eggekartong
 • Gavepapir
 • Kartong/papp
 • Drikkekartong
 
Hvorfor sortere papir?
 • Innsamlet papir kan bli til nye papirprodukter
 • Tungt og dyrt å ha i restavfallet
Ja
 • Tom, tørr og ren papp
 • Brunt papir
 • Brun papp
 • Bølgepapp
 • Pappkartong
 • Emballasjekartong/papp
 • Pizzaesker
Nei
 • Drikkekartong
 • Tilgriset papp
 • Våt papp
 • Treull
 • Papp m/isopor
 • Tørke- og dorullkjerner
 • Eggekartong 
 • Papir
 • Pappkrus 

VISSTE DU AT?

...vi har drevet innsamling og gjenvinning av brukt papp i Norge siden begynnelsen av 1930-tallet?

Ja
 • Tom og ren plastemballasje
 • Kanner inntil 5 liter
 • Plastposer
 • Plastbeger
 • Plastbokser
 • Plastflasker
 • Plastfolie/film
 • Bygningsfolie
Nei
 • Skitten plastemballasje
 • Ved-sekker
 • Isopor
 • Leker/Lego
 • Emballasje med innvendig belegg av aluminium
 • Emballasje fra farlig avfall
Ja
 • Ren folieplast
 • Plastsekker
 • Plastposer
 • Krympeplast
 • Bobleplast
Nei
 • Landbruksplast
 • Isopor 
 • Plast til energi (eks. yoghurtbeger) 
 • Hardplast emballasje
Ja
 • Betong med armering. Både knust og større enheter.
 • Kan inneholde varmekabler, medfører ekstra kostnader pga.sortering
Nei
 • Gulvbelegg
 • Jord
 • Trevirke
 • Forurenset betong
Ja
 • Betong uten forurensing og armering.
Nei
 • Armert betong
 • Jord
 • Varmekabler
 • Gulvbelegg
 • Trevirke
Ja
 • Blomster
 • Busker
 • Greiner
 • Gress
 • Løv
 • Planter
 • Røtter uten jord og stein
 • Busker
Nei
 • Planter som ikke er lov i Norge (importerte, solgte og plantet, svartelista arter)
  Se: «Forskrift om fremmede organismer»
 • Gateoppsop
 • Jord og stein
 • Papir
 • Plastsekker
 • Papp
 • Trevirke
Ja

• Gipsblokker
• Gipsplater med maling
• Gipsplater med vinyl, tapet, glassduk eller fliser
• Tørr eller våt gips
• Gipsen kan inneholde spiker og skruer
• Gipsbaserte takfliser
• Glassforsterket gips
• Gipsformer
• Gips i poser

Nei

• Maks 2% ikke-gipsavfall
• Farlige materialer som f.eks asbest
• Treverk
• Plast
• Metall
• Steinull
• Glassvatt
• Skum/polystyren
• Fermacell/fibergips
• Avfall

Visste du at gipskjernen kan bli knust til pulver som selges som råstoff til produksjon av nye gipsplater ?

 

Ja
 • Messing
 • Stål
 • Jern
 • Kobber
 • Metallrør
 • Bildeler i metall
 • Forbrennings-motorer og girkasser uten olje/drivstoff
 • Gressklipper
 • Motorsag
 • Vedovner
 • Sykler
 • Stekepanner
 • Kjeler
 • Store hermetikk-bokser (>16cm)
Nei
 • Brannslukkings-apparat
 • Hvitevarer
 • EE-avfall (elektrisk/ elektronisk)

Farlig avfall -Gassbeholdere og spraybokser

Ja
 • Bjelker
 • Paller
 • Bord
 • Panel
 • Planker
 • Ved
 • Finer
 • Tremøbler
 • Laminat
 • MDF
 • Parkett
 • Sponplater
Nei
 • Impregnert trevirke
 • Bæreposer
 • Ved-nett
 • Hageavfall
 • Metallbeslag
 • Bolter
Ja
 • Impregnert trevirke som; terrassebord, rekkverk og gjerdestolper
 • Kreosot-impregnert 
 • CCA-impregnert
 • CU-impregnert

NB! Må sorteres ut som egen fraksjon.

Nei
 • Trevirke som ikke er impregnert
 • Sponplater
 • Asfaltplater
 • Finer
 • Metallbeslag
 • Bolter

Impregnert trevirke er farlig avfall, men det kreves ikke deklarasjon.

Må sorteres ut fra trevirke og leveres for seg selv.

Trykkimpregnert trevirke må ikke brukes som ved. Det avgir miljøfarlige gasser, og asken er svært giftig.

Ja
 • Leca
 • Mur
 • Herdet betong
 • Skifer
 • Murstein
 • Jord
 • Stein 
Nei
 • Betongstein fra tak
 • Sotbelagt Leca og murstein
 • Gips

Farlig avfall - Poser med sement/mørtel 

Ja
 • Kobla vinduer
 • Dører med vindu
 • Vindu uten PCB og kloraparafiner
Nei
 • Isolerglass med klorparafiner eller PCB 
Ja
 • Batterier
 • Brannslukkere
 • Drivstoff
 • Gassbeholdere
 • Maling, lim og lakk
 • Løsemiddel
 • Neglelakk/-fjerner
 • Plantevern-/rengjøringsmidler
 • Spillolje
 • Spraybokser
 • Isolerglass med klorparafiner
  (1975-1998) eller PCB (1965-1975)
Nei
 • Asbest og asbestholdig materiale
 • Eksplosiver
 • Radioaktive-/selv-antennelige stoffer
 • Smittefarlig avfall

All form for levering av farlig avfall skal gå til godkjent mottak for farlig avfall. Farlig avfall skal deklareres elektronisk : www.avfallsdeklarering.no

Deklarasjon må være i orden før leveranse av avfallet.

Farlig avfall er en samlebetegnelse på alt avfall som inneholder helsefarlige og miljøskadelige stoffer, og  som ved uforsvarlig håndtering kan føre til alvorlig forurensning og skade naturen, dyr og mennesker.

Retura Val-Hall garanterer trygge avfallsløsninger som tar vare på miljøet og som oppfyller myndighetenes krav. Trenger du hjelp til deklarasjon, er det bare å kontakte oss.

 

Ja
 • Alt avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste som kan klassifiseres som risiko- og smittefarlig avfall
  • Sekret og puss fra bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier o.l.
  • Vevsbiter, organer, blod, blodprodukter og blodige bandasjer.
  • Stikkende og skjærende avfall
Nei
 • Medisinavfall
 • Animalsk avfall som dyrekadaver, slakteavfall o.l.
 • Må ikke være blandet med andre avfallstyper

Oppsamling i godkjente gule beholdere som er støtsikre, fukttette og med godkjente lokk. Det er egne kanylebokser til stikkende og skjærende avfall. Vi henter smittefarlig avfall hos kunde første tirsdag og onsdag hver måned (kan forekomme endringer) Avfallet transporteres til forbrenningsanlegget til Hallingdal Renovasjon i Kleivi.
Det er viktig med gode rutiner og at avfallsprodusent følger de lover og regler som gjelder, slik at denne type avfall ikke havner i restavfallet.

Bedrifter betaler for henting og behandling av avfallet.

Ja
 • Små elektriske apparater
 • Barbermaskin
 • Datautstyr
 • El-håndverktøy
 • El-leker
 • El-motorer
 • El-varmeovner
 • El-gressklipper
 • TV/Radio
 • Husholdningsmaskiner
 • Hårføner
 • Lamper
 • Lyspærer
 • Lysrør
 • Mobiltelefoner
 • Strykejern
 • Varmepumpe innedel
Nei
 • Store elektriske apparater 
 • Varmepumpe utedel 

Næringselektro = alt som er fastmontert på vegg og i tak

Alle lamper

Pærer og lysstoffrør fjernes fra lamper og armatur

Ja
 • Aggregat
 • Fryser
 • Kjøleskap
 • Komfyr
 • Oppvaskmaskin
 • Varmepumpe utedel
 • Vaskemaskin
 • Tørkeskap
 • Tørketrommel
 • Varmtvannsbereder
Nei
 • Kjøkkenventilator
 • Mikrobølgeovn
 • Varmepumpe innedel 

Mange materialer som elektroniske produkter inneholder, er det begrenset tilgang på. Råstoffene blir hentet ut fra gruver i hele verden, de er krevende å utvinne og det er store utslipp forbundet med utvinningen. Kilde: sortere.no

Ja
 • Kontorpapir
 • Brosjyrer
 • Alle dokumenter som man ønsker skal destrueres på en sikker måte og som ivaretar GDPR. 
Nei
 • Makulert papir fra makuleringsmaskin (skal i restavfall pga. ødelagte fibre i papiret) 
 • Ringpermer med innhold
 • Plastmapper 

Innholdet i beholdere må være løse ark. Dersom arkene leveres i en ringperm, så betaler man en ekstra kostnad pr.kilo for manuell sortering av innholdet. 

Papiret makuleres gjennom kverning og resirkuleres til blant annet tørke -og toalettpapir. 

 

Visste du at....

EU har bestemt at det skal innføres løsninger for utsortering av matavfall innen 2023, og for tekstiler og farlig avfall innen 2025. Dette gjelder også for Norge. Det ambisiøse målet er 65% materialgjenvinning innen 2035.

Vi gjør derfor det vi kan for å tilrettelegge for gode sorteringsløsninger i din bedrift!