Sorteringsguide Valdres

Ja
 • Avfall til forbrenning er det avfallet som er igjen etter de rene, gjenvinnbare fraksjonene er sortert ut.
Nei
 • Farlig avfall
 • Eksplosive
 • Smittefarlig avfall
 • EE-avfall
 • Metall
 • Gips
 • Isolasjon
 • Stein, Leca og tegl
 • Store enheter
 • Bygningsavfall

VISSTE DU AT?

...en kilo restavfall gir nok energi til å kjøre to panelovner på full guffe i en time.

Ja
 • Bakverk, brød , kaker
 • Dyrebein, små
 • Fisk og skalldyr
 • Frukt og bær
 • Grønnsaker
 • Kaffegrut og kaffefilter
 • Kjøttrester og kjøttprodukter
 • Korn, gryn som har blitt gammelt
 • Melkeprodukt
 • Nøtteskall og nøtter
 • Pålegg
 • Servietter, brukte
 • Skall, skrell og kjerner
 • Teposer og teblader
 • Tilgriset tørkepapir (fra kjøkken) 
Nei

Annet avfall enn matavfall

 • Avfall til forbrenning (restavfall)
 • Avføring fra kjæledyr (hundeposer, kattesand)
 • Bleier
 • Døde dyr
 • Papir og papp
 • Plastemballasje
Ja
 • Glassemballasje og metallemballasje, tom og ren
 • Aluminiumsemballasje
 • Aluminiumsfolie
 • Drikkebokser uten pant
 • Flasker uten pant
 • Hermetikkbokser
 • Metallkorker
 • Metallokk
 • Metalltuber
 • Telyshylser
Nei
 • Annet avfall enn glass- og metallemballasje
 • Engangsgrill
 • Glass- og metallemballasje som måler mer enn 160 mm
 • Ildfast glass, ildfast form til ovn
 • Keramikk
 • Kjøkkenglass
 • Krystallglass
 • Pantebokser
 • Panteflasker
 • Porselen
 • Pynteting av glass
 • Ruteglass

Metallemballasje er all emballasje for mat- og drikke (unntatt drikkebokser med pant), som er laget av metall.

Innsamlet glass og metallemballasje ender på et sorteringsanlegg. Etter at uønsket materiale er sortert ut selges aluminium og stål som råvarer på verdensmarkedet. Det blir til alle mulige produkter. Aluminium kan for eksempel bli til aluminiumsfolie, makrell i tomat-bokser og sykler. Stål kan gjenvinnes til bruk i blant annet stålkonstruksjoner i bygg, verktøy, spiker og skruer.

Ja
 • Tørr og ren papp
 • Brunt papir
 • Bølgepapp
 • Kartong
 • Massiv papp
 • Matvarekartong
 • Pizzakartong o.l.
Nei
 • Eggekartonger
 • Isopor
 • Papir
 • Plast/bobleplast
 • Tilgriset eller våt papp
 • Treull
 • Farlig avfall 

VISSTE DU AT?

...vi har drevet innsamling og gjenvinning av brukt papp i Norge siden begynnelsen av 1930-tallet?

Ja
 • Hardplast emballasje som er tom og ren
 • Begre
 • Bokser
 • Flasker
 • Hylser
 • Kanner
 • Plantebrett
 • Spann
 • Tønner/fat inntil 100 L
Nei
 • Farlig avfall
 • Hardplast emballasje som inneholder produktrester eller er tilgriset.
 • Emballasje med panteordning
 • Akebrett/leker
 • Bygningsfolie
 • Hagemøbler
 • Hageslanger
 • Rør/rørdeler
 • Takrenner
Ja
 • Ren folieplast
 • Plastsekker
 • Plastposer
 • Krympeplast
 • Bobleplast
Nei
 • Landbruksplast
 • Isopor 
 • Plast til energi (eks. yoghurtbeger) 
 • Hardplast emballasje
Ja
 • Bygningsmaterialer som trevirke, isolasjon, fliser
 • Jern og metaller
 • Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner
 • Plast
 • Isopor
 • Papp/papir
 • Gamle møbler
Nei
 • Farlig avfall (maling, batterier, spraybokser, oljefilter, rengjøringsmidler o.l.)
 • Impregnert trevirke
 • Gips 
 • Komplette byggseksjoner  
 • Isolerglassruter med PCB eller klorparafiner
 • Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batteri)
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Rene masser (jord, stein, tegl, takstein, fyllmasse, eller betong)
 • Forurensede masser
 • Eternitt og asbestholdig avfall (egen forskrift)

 

Ja
 • Betong med armering. Både knust og større enheter.
 • Kan inneholde varmekabler, medfører ekstra kostnader pga.sortering
Nei
 • Gulvbelegg
 • Jord
 • Trevirke
 • Forurenset betong
Ja
 • Betong uten forurensing og armering.
Nei
 • Armert betong
 • Jord
 • Varmekabler
 • Gulvbelegg
 • Trevirke
Ja
 • Ren, tørr gips
 • Gips belagt som strie, tapet og maling
 • Kroker, skruer, spiker kan sitte på gipsen.
Nei
 • Andre avfallstyper enn gips
 • Vått gipsavfall
 • Organiske materiale

Visste du at gipskjernen blir knust til pulver som selges som råstoff til produksjon av nye gipsplater ?

Det er derfor viktig at gipsen er ren og tørr når den leveres.

Ja
 • Aluminium
 • Stål
 • Jern
 • Kobber
 • Stålbånd
 • Tomme og tørre malingsbokser, kan ikke inneholde produktrester
 • Rustfrie og syrefaste materialer
Nei
 • Produktrester
Ja
 • Behandlet trevirke, trevirke med maling, lakk ,beis
 • Bord,planker, stolper
 • Spiker, skruer og mindre beslag kan følge med
 • Finer og sponplater 
 • Paller
Nei
 • Større stål- og metallgjenstander
 • Farlig avfall (maling, batterier, spraybokser, oljefilter, rengjøringsmidler o.l.)
 • Impregnert trevirke
 • Isolerglassruter med PCB eller klorparafiner
 • Glass, sand, stein og jord, isolasjon (som ødelegger forbrenningsovnene)
Ja
 • Ubehandlet trevirke - helt rent for overflatebehandling
 • Kan IKKE inneholde skruer, spiker, spon eller finèr
Nei
 • Behandlet, malt eller impregnert trevirke
 • Bolter
 • Bæreposer / nett
 • Farlig avfall
 • Finèr
 • Gips
 • Hageavfall
 • Metallbeslag
 • Sponplater
Ja
 • CCA-impregnert trevirke
 • Cu-impregnert trevirke
 • Kreosot-impregnert trevirke

NB! Må sorteres ut som egen fraksjon.

Nei
 • Ikke-impregnert trevirke
 • Asfaltplater
 • Bolter
 • Finèr
 • Gips
 • Metallbeslag
 • Sponplater

Impregnert trevirke er farlig avfall, men det kreves ikke deklarasjon.

Må sorteres ut fra trevirke og leveres for seg selv.

Trykkimpregnert trevirke må ikke brukes som ved. Det avgir miljøfarlige gasser, og asken er svært giftig.

Ja
 • Asbest (eternittplater, isolasjonsmateriale for rør og kjeler, kan finnes i fliser, flisskum, avrettingsmasse etc.)
 • Avfall med ftalater (tak- og golvbelegg/ vinylbelegg, tetningsmidler, lim, maling, lakk etc.)
 • Avfall med bromerte flammehemmere (EE-produkter med plast og kretskort, isolasjonsmatriale, kjøretøy, tekstiler)
 • Avfall med PCB (noe bygg og anleggsavfall som maling, fuger, murpuss, avrettingsmasse)
 • Batterier (som inneholder kvikksølv (hg) og oppladbare batterier med kadmium eller bly)
 • Bil-og båtpleiemidler
 • Bremse- og frostvæske
 • Brannslukningsapparater
 • Byggskum (fugeskum, montasjeskum)
 • Drivstoff- og fyringsolje
 • Emballasje for farlig avfall
 • Isolasjonsmaterialer med KFK/HKFK (eldre leddporter, fryse/kjølerom, isolasjon i campingbiler, under bygg, veier, tuneller o.l.)
 • Lyspærer og sparepærer (lysstoffrør)
 • Kluter med linolje og løsemidler
 • Kvikksølvtermometer
 • Maling, beis, lim og lakk
 • Maling- og lakkfjernere
 • Oljeforurenset masse
 • Plantevernmidler
 • PCB-holdige isolerglassruter (ruter produsert i Norge mellom 1965-75 og importerte ruter fram til 1980 kan ha PCB-holdig forseglingslim)
 • Rengjøringsmidler (klorin, salmiakk, møbelpolish, bilvask og avfettingsmidler)
 • Spillolje og tjæreavfall
 • Surt organisk avfall (maursyre, edikksyre, smørsyre m.m.)
 • Spraybokser (maling, hårlakk, deodoranter, bakefett, insektsdreper m.m.)
 • Spraybokser med innhold av isocyanater 
 • Trykkimpregnert trevirke (lysstolper, gjerdestolper, gjerder, terasser m.m.)
 • Tonerkassetter og blekkpatroner
 • Kreosotimpregnert trevirke (jernbanesviller og lysstolper)
 • Uorganiske baser (kaustisk soda, lut, ammoniakk, klorkalk, plumbo/ avløpsrens)
 • Uorganiske syrer (mineralsyrer, saltsyre, svovelsyre og salpetersyre)
 • White- og rødsprit o.l.
Nei
 • Tomme, tørre malingsspann og bokser (restavfall eller metall)

All form for levering av farlig avfall skal gå til godkjent mottak for farlig avfall. Farlig avfall skal deklareres elektronisk : www.avfallsdeklarering.no

Deklarasjon må være i orden før leveranse av avfallet.

Farlig avfall er en samlebetegnelse på alt avfall som inneholder helsefarlige og miljøskadelige stoffer, og  som ved uforsvarlig håndtering kan føre til alvorlig forurensning og skade naturen, dyr og mennesker.

Retura Val-Hall garanterer trygge avfallsløsninger som tar vare på miljøet og som oppfyller myndighetenes krav. Trenger du hjelp til deklarasjon, er det bare å kontakte oss.

 

Ja
 • Alt avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste som kan klassifiseres som risiko- og smittefarlig avfall
  • Sekret og puss fra bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier o.l.
  • Vevsbiter, organer, blod, blodprodukter og blodige bandasjer.
  • Stikkende og skjærende avfall
Nei
 • Medisinavfall
 • Animalsk avfall som dyrekadaver, slakteavfall o.l.
 • Må ikke være blandet med andre avfallstyper

Oppsamling i godkjente gule beholdere som er støtsikre, fukttette og med godkjente lokk. Det er egne kanylebokser til stikkende og skjærende avfall. Vi henter smittefarlig avfall hos kunde første tirsdag og onsdag hver måned (kan forekomme endringer) Avfallet transporteres til forbrenningsanlegget til Hallingdal Renovasjon i Kleivi.
Det er viktig med gode rutiner og at avfallsprodusent følger de lover og regler som gjelder, slik at denne type avfall ikke havner i restavfallet.

Bedrifter betaler for henting og behandling av avfallet.

Ja
 • Aviser
 • Brosjyrer
 • Kontorpapir
 • Konvolutter
 • Papirposer (uten produktrester)
 • Pocketbøker
 • Reklame uten plast
 • Tidsskrifter
 • Ukeblader
Nei
 • Annet avfall enn papir
 • Avfall til forbrenning (restavfall)
 • Brunt papir
 • Bøker med stiv perm
 • Brukt kjøkkenpapir/lommetørkle
 • Drikkekartong
 • Eggekartong
 • Glanset gavepapir
 • Silkepapir
 • Kartong
 • Makulert papir
 • Matavfall
 • Papp
 • Pizzaesker
 • Plastemballasje og plastfolie (f.eks. rundt reklame)
 • Tomme tørkepapirruller, tomme dopapirruller
 • Vått papir
Ja
 • Alarmanlegg
 • Analyseapparater 
 • Armaturer og belysningutstyr
 • Avfallskverner
 • Avstandsmålere, laser
 • El. Hageverktøy
 • El. Håndverkstøy
 • Elektromotorer og generatorer
 • Høy og lav spennings-utstyr(brytere,sikring etc)
 • Industriovner
 • Kabler og ledninger
 • Kjøleaggregater
 • Kompressorer
 • Kraner og vinsjer
 • Lamper
Nei
 • Lysstoffrør,sparepærer ,lyspærer
 • Maskiner og apparater med el.tilførsel
 • Måleinstrumenter
 • Pumper
 • Rulletrapper
 • Røykvarslere
 • Sentral-og industristøvsuger
 • Sikringsbokser og skap
 • Solsenger
 • Skitrekk
 • Transformatorer
 • Varmekjeler
 • Varmeovner(fastmontert)
 • Varmeovner
 • Varmtvannsbereder

Næringselektro = alt som er fastmontert på vegg og i tak

Alle lamper

Pærer og lysstoffrør fjernes fra lamper og armatur

Ja
 • Fryser
 • Kjøleskap
 • Komfyr, Steikeovn
 • Oppvaskmaskin
 • Tørketrommel
 • Vaskemaskin
 • Antenner
 • Automater for dataspill og pengespill
 • CD-spillere
 • Datamaskiner og skrivere
 • Dikteringsmaskiner
 • El.leketøy
 • El. musikkinstrumenter
 • Forsterkere
 • Fotoapparat
 • Harddisker
 • Høretelefoner
 • Kaffetrakter
 • Kalkulatorer
 • Kontormaskiner
 • Kopimaskiner
 • Medisinske apparater
 • Mikrofoner
 • Miksmaster
 • Mobiltelefon
 • Modem
 • Prosjektorer
 • Radioer og platespillere
 • Sendere for Tv og radio
 • Skrivemaskin
 • Små hvitevarer
 • Strykejern
 • Støvsuger
 • Varmeovner på hjul
 • Videokamera og spillere
Nei
 • Varmepumper
 • Mikrobølgeovn
 • TV/Radio
 • Varmtvannsbereder
 • Reine stål-og metallgjenstander
 • Lamper ( alle slag)
 • Toner fra skrivere
 • Løse ledninger
 • Reine stål-og metallgjenstander

EE-avfall med ledninger fastmontert på.

Ja
 • Blomster
 • Busker
 • Greiner
 • Gress
 • Løv
 • Planteavfall
 • Røtter (uten jord og stein)
Nei
 • Farlig avfall
 • Planter som ikke er lov i Norge (importerte, solgte og plantet, svartelistet planter)
  Se: «Forskrift om fremmede organismer»
 • Gateoppsop
 • Jord
 • Papir
 • Plastposer
 • Plastsekker
 • Papp
 • Stein
 • Trevirke
Ja

Tom og ren/rengjort emballasje:

 • Blomsterpotter av plast
 • Plastbeger (yoghurt,rømme, smør, pålegg, o.l.)
 • Plastbokser
 • Plastfolie og plastfilm
 • Plastflasker (dusjsåpe, lotion, rengjøringsmiddel, o.l.)
 • Plastkanner inntil 5 liter
 • Plastposer (bæreposer, potetgull og kaffeposer uten aluminium o.l.)
Nei

Annet avfall enn ren/rengjort plastemballasje:

 • Ikke rengjort plastemballasje
 • Isoporemballasje
 • Plast som ikke er emballasje
 • Plastemballasje som har innholdt farlig avfall
 • Plastemballasje med mat- eller produktrester
 • Plastkanner større enn 5 liter
 • Plastleker
 • Plasttuber
 • Vedsekker

Plasten må være ren og uten matrester. Dersom den er skitten, så vil hele sekken omklassifiseres til restavfall.

All plast går til materialgjenvinning. 

Ja
 • Kontorpapir
 • Brosjyrer
 • Alle dokumenter som man ønsker skal destrueres på en sikker måte og som ivaretar GDPR. 
Nei
 • Makulert papir fra makuleringsmaskin (skal i restavfall pga. ødelagte fibre i papiret) 
 • Ringerpermer med innhold
 • Plastmapper 

Innholdet i beholdere må være løse ark. Dersom arkene leveres i en ringperm, så betaler man en ekstra kostnad pr.kilo for manuell sortering av innholdet. 

Papiret makuleres gjennom kverning og resirkuleres til blant annet tørke -og toalettpapir. 

 

Visste du at....

EU har bestemt at det skal innføres løsninger for utsortering av matavfall innen 2023, og for tekstiler og farlig avfall innen 2025. Dette gjelder også for Norge. Det ambisiøse målet er 65% materialgjenvinning innen 2035.

Vi gjør derfor det vi kan for å tilrettelegge for gode sorteringsløsninger i din bedrift!