Returacontainerglamamini

Retura Norge

Retura er en av landets største gjenvinningsaktører og vi tilbyr et komplett tilbud av avfallstjenester. Retura har fokus på leveranse av fremtidsrettede og miljøriktige avfallsløsninger. Med grønn konkurransekraft i fokus, ønsker vi å være Norges ledende leverandør av avfallstjenester til næringslivet. Vår unike landsdekkende tilstedeværelse danner grunnlaget for lokal verdiskaping over hele landet. Med en samlet omsetning på over 2,5 milliarder NOK og flere hundre ansatte, fordelt på 24 virksomheter, skaper vi verdier og arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Sammen med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere jobber vi hver dag for et miljø i balanse.

Vår visjon

Et miljø i balanse – Norges beste avfallsløsninger, nasjonalt og lokalt.

Retura er Norges ledende leverandør av bærekraftige og kostnadseffektive avfallsløsninger for næringslivet, og jobber hver dag for et miljø i balanse. Vi skal være kundens foretrukne leverandør, nasjonalt og lokalt.

Vår visjon og våre verdier går hånd i hånd. Vi er stolte av å bidra til at alle kan bli med på det grønne skifte. I dialog med våre kunder kan vi i fellesskap utvikle en bransjestandard som skaper verdier for våre kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere basert på en bærekraftig forretningsmodell.


Våre verdier

Vår virksomhet og ledelse er verdibasert. Våre verdier er vår daglige motivasjon og veiviser til kontinuerlig å være på offensiven og utvikle nye og bedre løsninger for både kundene og miljøet.