Farlig avfall_batterier

Elektronisk deklarering av farlig avfall

Farlig avfall er en samlebetegnelse på alt avfall som inneholder helsefarlige og miljøskadelige stoffer, og som ved uforsvarlig håndtering kan føre til alvorlig forurensning og skade naturen, dyr og mennesker.

 

Hva må du som næringsdrivende gjøre? (gjelder ikke private)

 • All registrering og deklarering skal utføres digitalt på nettsiden Avfallsdeklarering.no.
 • Farlig avfall må deklareres før levering på avfallsmottak. Uten deklarasjon eller en godkjent fullmakt kan vi dessverre ikke ta imot deres farlig avfall. Dette gjelder alle avfallsmottak.

Vanskelig å vite hvor du skal begynne?

 • Se vår veileder for deklarering av farlig avfall nederst på siden.
 • For å få deklarert avfallet så må du vite hvilken avfallskode det kommer inn under og de ulike kodene er listet opp i;


Gi fullmakt til oss eller deklarere selv?

 • Inne i Avfallsdeklarering.no kan du gi en fullmakt til Retura Val-Hall som konsulent slik at vi får tilgang til å fylle ut deklarasjoner for din virksomhet i henhold til gjeldende krav.


Ønsker du hjelp over telefon?

 • Vi bistår deg gjerne med hvordan du avgir fullmakt og registrerer virksomheten. Ring oss;
  • Hallingdal og Krødsherad: 32 08 44 70 
  • Valdres: 61 36 44 20

Dette er farlig avfall:

 • Asbest (eternittplater, isolasjonsmateriale for rør og kjeler, kan finnes i fliser, flisskum, avrettingsmasse etc.)
 • Avfall med ftalater (tak- og golvbelegg/ vinylbelegg, tetningsmidler, lim, maling, lakk etc.)
 • Avfall med bromerte flammehemmere (EE-produkter med plast og kretskort, isolasjonsmatriale, kjøretøy, tekstiler)
 • Avfall med PCB (noe bygg og anleggsavfall som maling, fuger, murpuss, avrettingsmasse)
 • Batterier (som inneholder kvikksølv (hg) og oppladbare batterier med kadmium eller bly)
 • Bil-og båtpleiemidler
 • Bremse- og frostvæske
 • Brannslukningsapparater
 • Byggskum (fugeskum, montasjeskum)
 • Drivstoff- og fyringsolje
 • Emballasje for farlig avfall
 • Isolasjonsmaterialer med KFK/HKFK (eldre leddporter, fryse/kjølerom, isolasjon i campingbiler, under bygg, veier, tuneller o.l.)
 • Kluter med linolje og løsemidler
 • Kvikksølvtermometer
 • Lyspærer og sparepærer (lysstoffrør)
 • Maling, beis, lim og lakk
 • Maling- og lakkfjernere
 • Oljeforurenset masse
 • Plantevernmidler
 • PCB-holdige isolerglassruter (ruter produsert i Norge mellom 1965-75 og importerte ruter fram til 1980 kan ha PCB-holdig forseglingslim)
 • Rengjøringsmidler (klorin, salmiakk, møbelpolish, bilvask og avfettingsmidler)
 • Spillolje og tjæreavfall
 • Surt organisk avfall (maursyre, edikksyre, smørsyre m.m.)
 • Spraybokser (maling, hårlakk, deodoranter, bakefett, insektsdreper m.m.)
 • Trykkimpregnert trevirke (lysstolper, gjerdestolper, gjerder, terasser m.m.)
 • Tonerkassetter og blekkpatroner
 • Kreosotimpregnert trevirke (jernbanesviller og lysstolper)
 • Uorganiske baser (kaustisk soda, lut, ammoniakk, klorkalk, plumbo/ avløpsrens)
 • Uorganiske syrer (mineralsyrer, saltsyre, svovelsyre og salpetersyre)
 • White- og rødsprit o.l.

 

Brukerveiledning for deklarering av farlig avfall

Første gangs registering (gjøres kun en gang):

 • Gå inn på avfallsdeklarering.no (ikke altinn.no, som noen kanskje kan ha sagt, du blir videresendt dit)
 • Klikk på Administrasjon (står over de de to hvite linjene der man skal logge inn)
 • Logg deg inn med bankID el.l og velg riktig bedrift. (ikke bli forvirret av at det ikke er organisasjonsnummeret som står her, de benytter bedriftsnummeret)
 • Start med å sjekke opplysningene på «Bedriftsprofil». Fyll inn alle felt som er merket med *, og klikk på «Lagre».
 • Klikk så på fanen «Sluttbrukere» øverst på siden.
 • Her skal du registrere alle som kan tenkes å skulle levere farlig avfall, ved å velge «Legg til sluttbruker». Fyll ut navn, mobilnummer og epost, og klikk på «Legg til sluttbruker». Da vil hver enkelt av de få epost med en aktiveringslink. Denne linken har en holdbarhetsdato, så det kan være greit å informere mottaker om at denne eposten kommer…
 • Neste fane heter fullmakter. Her er det mulig å gi Retura Val-Hall as fullmakt til å gjøre deklareringsjobben for dere. Deklarering er en relativt enkel jobb når man først har gjort det en gang, så prøv gjerne selv først. Dersom dere ønsker å gi oss fullmakt: kryss av for «gi fullmakt til en konsulent» og søk Retura Val-Hall. Dersom dere ønsker å deklarere selv, så gå til siste fane som heter «Foretrukne avfallsmottak».
 • Klikk på «Legg til et foretrukket avfallsmottak» og søk opp Hallingdal Renovasjon IKS, Kleivi næringspark, 3570 ÅL eller VKR Rebneskogen hovedanlegg. Deklarasjonen skal sendes hovedanlegg, selv om avfallet leveres på et lokalt mottak/miljøstasjon.
 • Da er registreringen ferdig, og du kan logge ut av administrasjonsmodulen.
 • Åpne mailen du fikk fra noreply@avfallsdeklarering.no . Du har her fått et brukernavn og et engangspassord. Noter deg brukernavnet og kopier passordet og klikk på linken for å aktivere bruker. Lag et passord som er mulig å huske, og du er nå klar til å deklarere avfallet ditt.

Denne prosedyren gjør du som nevnt bare en gang, når du skal levere avfall er fremgangsmåten slik:

 • Logg deg inn med brukernavn og passord.
 • Velg «Ny deklarasjon» oppe til høyre.
 • Sannsynligvis har du allerede vært i kontakt med noen på Retura Val-Hall as som har sendt deg et bilde av en kodeoversikt, hvis ikke ringer du 32 08 44 70 eller 61 36 44 20, så får du den tilsendt.
 • Fyll ut alle felt som er merket med rød stjerne. Alt står på kodeoversikten, så det er ikke så farlig som det høres ut som. Hvis du ikke vet kommunenummeret ditt, så søker du bare på navn, så kommer det opp. Hvis du ikke vet hvor mange kg du har, så skriver du bare 1, så blir dette korrigert på mottaket, når de vet mengden. Du trenger ikke skrive noe på feltet «Tilleggsopplysninger», men det er greit å skrive datoen du har tenkt å levere det hvis du ikke drar på mottaket den dagen du fyller ut deklarasjonen.
 • Nederst på første side skal du fylle ut egenskaper for avfallet, og det er greit å vite at «Vet ikke» er et fullt ut akseptert svar.
 • Under punktet «Transportklassifisering» på side 2, er det bare «ADR» og «Ikke klassifiseringspliktig» som er aktuelt, da de to andre betyr om det skal fraktes med tog eller fly.   
 • Når dere kommer til side 3, skal dere angi hvem som transporterer avfallet. Hvis dere kjører det selv, velger dere «Avfallsprodusent», hvis dere får avfallet hentet er det «Avfallsmottak».
 • Side 4 er bare en oppsummering av det dere har lagt inn, og hvis dere har fylt ut alt riktig, er det bare å gå til bunnen av siden og klikke på «Signer og send inn». Du får da et spørsmål om du er sikker på det, og det er de fleste som da har brukt de siste fem minuttene på dette. Hvis noe er feil står dette på høyre side med rød skrift og rød ramme rundt, så da må dette korrigeres før den kan sendes inn.
 • Skriv ut deklarasjonen, og ta den med når du skal frakte avfallet.
 • Har du flere typer avfall, klikker du på «Tilbake til arbeidsflaten», og gjør hele sulamitten en gang til.
 • Når du har gjort dette, kan du med god samvittighet ta deg kopp kaffe, før du tar med deg farlige avfallet og drar på mottaket.
 • En stor fordel med dette systemet er at neste gang du har farlig avfall av samme type som sist, trenger du ikke fylle ut alt en gang til. Da klikker du på fanen «Ferdige deklarasjoner». Da kommer det en liste over alle tidligere sendte deklarasjoner, og da finner du bare igjen den du sendte sist. Helt til høyre ser du et ikon som heter kopier. Klikk på denne, og da får du opp en nesten ferdigutfylt deklarasjon, du trenger bare fylle inn mengde og evt fritekstfelt.

Lykke til, og bare ring oss hvis du ikke får det til! 😊