Farlig avfall_batterier

Elektronisk deklarering av farlig avfall

Farlig avfall er en samlebetegnelse på alt avfall som inneholder helsefarlige og miljøskadelige stoffer, og som ved uforsvarlig håndtering kan føre til alvorlig forurensning og skade naturen, dyr og mennesker.

 

Hva må du som næringsdrivende gjøre? (gjelder ikke private)

 • All registrering og deklarering skal utføres digitalt på nettsiden Avfallsdeklarering.no.
 • Det er kun direktør/daglig leder, styreleder og styremedlem i din bedrift som har tilgang til denne nettsiden som standard og kan registrere virksomheten. Bruk personlig BankID, BankID på mobil, MinID etc. for verifisering under registreringen. Direktør/daglig leder og styreleder kan, ved behov, delegere tilgangen til en annen person i virksomheten.
 • Farlig avfall må deklareres før levering. Uten deklarasjon eller en godkjent fullmakt kan vi dessverre ikke ta imot deres farlig avfall. Dette gjelder alle avfallsmottak.
 • For å få deklarert avfallet så må du vite hvilken avfallskode det kommer inn under og de ulike kodene er listet opp i;


Gi fullmakt til oss eller deklarere selv?

 • Inne i Avfallsdeklarering.no kan du gi en fullmakt til Retura Val-Hall slik at vi får tilgang til å fylle ut deklarasjoner for din virksomhet i henhold til gjeldende krav.
 • Dersom du vil deklarere selv, så må du ha blitt tildelt rollen som Administrator eller Sluttbruker.
  • Adm.dir./ daglig leder delegerer rollen som Administrator. Dette gjøres i ALTINN.
  • Administrator delegerer rollen som Sluttbruker. Dette gjøres i Administrasjonsmodulen på avfallsdeklarering.no
  • Sluttbruker og Administrator deklarer for bedriften. Dette gjøres i Deklareringsmodulen på avfallsdeklarering.no


Ønsker du hjelp over telefon?

 • Vi bistår deg gjerne med hvordan du avgir fullmakt og registrerer virksomheten. Ring oss;
  • Hallingdal og Krødsherad: 32 08 44 70 
  • Valdres: 61 36 44 20

Dette er farlig avfall:

 • Asbest (eternittplater, isolasjonsmateriale for rør og kjeler, kan finnes i fliser, flisskum, avrettingsmasse etc.)
 • Avfall med ftalater (tak- og golvbelegg/ vinylbelegg, tetningsmidler, lim, maling, lakk etc.)
 • Avfall med bromerte flammehemmere (EE-produkter med plast og kretskort, isolasjonsmatriale, kjøretøy, tekstiler)
 • Avfall med PCB (noe bygg og anleggsavfall som maling, fuger, murpuss, avrettingsmasse)
 • Batterier (som inneholder kvikksølv (hg) og oppladbare batterier med kadmium eller bly)
 • Bil-og båtpleiemidler
 • Bremse- og frostvæske
 • Brannslukningsapparater
 • Byggskum (fugeskum, montasjeskum)
 • Drivstoff- og fyringsolje
 • Emballasje for farlig avfall
 • Isolasjonsmaterialer med KFK/HKFK (eldre leddporter, fryse/kjølerom, isolasjon i campingbiler, under bygg, veier, tuneller o.l.)
 • Kluter med linolje og løsemidler
 • Kvikksølvtermometer
 • Lyspærer og sparepærer (lysstoffrør)
 • Maling, beis, lim og lakk
 • Maling- og lakkfjernere
 • Oljeforurenset masse
 • Plantevernmidler
 • PCB-holdige isolerglassruter (ruter produsert i Norge mellom 1965-75 og importerte ruter fram til 1980 kan ha PCB-holdig forseglingslim)
 • Rengjøringsmidler (klorin, salmiakk, møbelpolish, bilvask og avfettingsmidler)
 • Spillolje og tjæreavfall
 • Surt organisk avfall (maursyre, edikksyre, smørsyre m.m.)
 • Spraybokser (maling, hårlakk, deodoranter, bakefett, insektsdreper m.m.)
 • Trykkimpregnert trevirke (lysstolper, gjerdestolper, gjerder, terasser m.m.)
 • Tonerkassetter og blekkpatroner
 • Kreosotimpregnert trevirke (jernbanesviller og lysstolper)
 • Uorganiske baser (kaustisk soda, lut, ammoniakk, klorkalk, plumbo/ avløpsrens)
 • Uorganiske syrer (mineralsyrer, saltsyre, svovelsyre og salpetersyre)
 • White- og rødsprit o.l.