IMG 2792

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for bedrifter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 5800 bedrifter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltbedrifter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

Vi i Retura Val-Hall er stolt av å være godkjent miljøfyrtårnbedrift og vi tilbyr kvalifiserte konsulenttjenester til andre bedrifter som ønsker å bevise sin miljøinnsats.

Sertifiseringsprosessen tar cirka 3-7 måneder og ca 20-30 timer per bedrift. Tid og antall timer vil variere etter størrelse på bedriften, hvor mange bransjekrav den må gjennom og hvor mye av arbeidet bedriften ønsker å utføre selv. Kontorvirksomheter kan klare prosessen på 2 måneder, mens større hoteller og bedrifter med flere avdelinger må påregne lengre tid. Miljøfyrtårn tar utgangspunkt i HMS systemet, og dette må være på plass før man kan starte miljøarbeidet. Dersom bedriften ikke har et velfungerende HMS system kan konsulent bistå i etableringen av dette.

Framdriften i arbeidsprosessen bestemmer bedriften selv. Vi anbefaler likevel at prosessen prioriteres slik at man holder intensiteten i arbeidet oppe og unngår unødvendig tidsbruk. Konsulent kan delta på 2-4 arbeidsmøter der det gås gjennom krav til ulike kriteriebesvarelser. Bedriften kan også arbeide selvstendig og kun få hjelp til registrering i miljøfyrtårnportalen, oppstart og kontroll før sertifisering.

Når bedriften har utført miljøkartlegging og årlig miljø- og klimarapport er bedriften klar for sertifisering. Konsulent kan hjelpe bedriften å finne godkjent sertifisør.

Mer informasjon finnes på Stiftelsen Miljøfyrtårn sin side.