Smittefarlig Avfall 50L (1)

Smittefarlig avfall

Hva er smittefarlig avfall?

  • Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l fra pasienter med infeksjoner, eksempelvis brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier, isolatklær o.l
  • Stikkende/skjærende avfall som brukte kanyler, skalpellblad, sakser og pinsetter, reagensrør med blod og blodserum, plasma, serum og andre komponenter fra blod.
  • Avfall fra injeksjoner, infusjoner i forbindelse med cytostatika.
  • Tomme medisinglass, tomme og tørre kjemikalieflasker og gamle medisiner.
  • All håndtering av sengeklær, luftfilter, masker, hansker, bleier o.l i forbindelse med isolat og utbrudd.

Smittefarlig avfall hentes normalt inn første tirsdag/onsdag i måneden av vår sjåfør. Beholdere og bytting/henting av beholdere
kan bestilles hos Retura Val-Hall.

Pga. sikkerhet, smittefare og levering til mottaket vårt , kan vi ikke hente smittefarlig avfall i pappesker/poser. Det må leveres i gule, 30/50 liters smittefarlige beholdere. 

Dette er solide beholdere med lokk som plomberes ved lukking, slik at den ikke kan åpnes igjen. Kanylebeholdere på 2-4 liter må kastes oppi de store beholderne før den plomberes.

Plombert beholder fraktes til forbrenningsanlegget til Hallingdal Renovasjon og brennes samme dag som den hentes.

Vi plikter alltid å ha en trygg behandling/håndtering av smittefarlig avfall og ber om at disse rutinene følges for innlevering av smittefarlig avfall.