Tegning Henning NM

Sikkerhetsmakulering av personopplysninger

Vi samarbeider med Norsk Makulering og sørger for at alle dokumenter og digitale lagringsmedier kvernes og går til gjenvinning, ikke forbrenning. En sikker og bærekraftig løsning for framtida!

Prosessen er slik:

  • Plomberte makuleringsbeholdere plasseres ut hos deg som kunde, hvor du enkelt kan kaste alle dokumenter eller digitale lagringsmedier som skal makuleres.
  • Beholderne hentes av sikkerhetsgodkjent personell.
  • Beholderne transporteres i låste biler til et lukket makuleringsanlegg.
  • Ved anlegget kvernes innholdet til små biter slik at innholdet ikke kan gjenskapes.
  • De kvernede bitene pakkes går til gjenvinning.

 

Hvorfor trenger du en løsning for sikkerhetsmakulering?

Alle bedrifter samler inn og behandler personopplysninger og andre sensitive data. En stor del av dette lagres og behandles på papirdokumenter eller digitalt. En sentral del av den informasjonssikkerheten som det nye regelverket krever at du skal ha, er retten til sletting. Sikre makuleringsrutiner må derfor være på plass for å unngå brudd på personvernet, og unngå negative følger av at sensitiv informasjon kommer på avveie. De første millionbøtene er varslet for brudd på personvernet. Personopplysninger skal lagres slik at de kan slettes eller anonymiseres når de ikke lenger er nødvendig for det formålet de ble hentet inn for.

Vil du ha en garanti for at informasjonen i dokumentene ikke kan gjenskapes, er det eneste sikre å makulere dokumenter ved kverning. Det skaper en sikkerhetskultur i bedriften og man forbedrer sin sorteringsgrad.

 

Hva er personopplysninger?

Det finnes 2 kategorier av personopplysninger.

Ordinære personopplysninger (navn, bosted, mobilnr, forbruk m.m.)
- Søknader
- Attester og CV'er
- Kursbevis
- Arbeidskontrakter, kompetansevurderinger
- Pensjonsforhold og lønn
- Permisjoner og referater fra medarbeidersamtaler

Sensitive personopplysninger
- Opplysninger om rasemessige eller etnisk opprinnelse
- Politisk oppfatning
- Religion
- Fagforeningsmedlemskap
- Seksuell orientering
- Helsejournaler


Hva er personvern?

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Man skal hindre spredning av personopplysninger og ha kontroll på hvem som har tilgang.

Med ny personvernforordning (GDPR) fra 20. juli 2018, ble kravene knyttet til personvern enda strengere, og som bedrift må du nå ha kontroll på alle dokumenter.