Molok 1,3 m3

Molok 1,3 m3
Størrelse og mål
Ø 900mm - høyde 1200mm

Nedgravd beholder som egner seg til matavfall, glass og metallemballasje, papir og restavfall.

Estetisk, med 60% av volumet under bakken. Alle Molok brønner graves ned 150cm under ferdig toppdekke.

Innsamling av matavfall krever en innvendig container med 750L kapasitet + 50L væske. Denne løsningen kan også leveres med komposterbare engangssekker til bruk i beholder.

Alternative innkaståpninger:
Ø170-310mm
60 x 265mm (spalteinnkast til papir)

Leveres med impregnert panel (flere typer), skilt og alle deler montert.

Lokale installasjonskostnader som lossing og graving må tas høyde for.

Etableringsstedet må være minst 50cm fra nærmeste permanente konstruksjon (mur, gjerde, bygninger m.m.) Det må også være fritt for kabler og rør i bakken, samt trær og kabler i luften.

Ta kontakt med oss for mer produktinformasjon og avklaring av plassering.

Gå til bestillingsskjema
Relevante produkter
Molok 3 m3
Molok 3 m3
Ø 1300mm - høyde 1200mm

Nedgravd beholder som egner seg til glass og metallemballasje, papir og restavfall.

Molok 5 m3
Molok 5 m3
Ø 1700mm - høyde 1200mm

Nedgravd beholder som egner seg til papir, papp og restavfall.