Molok 5 m3

Molok 5 m3
Størrelse og mål
Ø 1700mm - høyde 1200mm

Nedgravd beholder som egner seg til papir, papp og restavfall.

Estetisk, med 60% av volumet under bakken. Alle Molok brønner graves ned 150cm under ferdig toppdekke.

Med polypropylene løftesekk.

Alternative innkaståpninger:
Ø170-600mm
100/120/150/250 x 350/460/500mm (spalteinnkast)

Leveres med impregnert panel (flere typer), skilt og alle deler montert.

Lokale installasjonskostnader som lossing og graving må tas høyde for.

Etableringsstedet må være minst 50cm fra nærmeste permanente konstruksjon (mur, gjerde, bygninger m.m.) Det må også være fritt for kabler og rør i bakken, samt trær og kabler i luften.

Ta kontakt med oss for mer produktinformasjon og avklaring av plassering

Gå til bestillingsskjema
Relevante produkter
Molok 1,3 m3
Molok 1,3 m3
Ø 900mm - høyde 1200mm

Nedgravd beholder som egner seg til matavfall, glass og metallemballasje, papir og restavfall.

Molok 3 m3
Molok 3 m3
Ø 1300mm - høyde 1200mm

Nedgravd beholder som egner seg til glass og metallemballasje, papir og restavfall.